χώροι κατοικίας και φιλοξενίας

Ο χώρος κατοικίας αποτελεί τον πιο οικείο χώρο για τον καθένα. Είναι ο χώρος που υποδέχεται και εξυπηρετεί τις καθημερινές ανάγκες διαβίωσης. Ταυτόχρονα αποτελεί και τον προσωπικό χώρο των κατοίκων του, ο οποίος θα πρέπει να αντιπροσωπεύει την ιδιαίτερη έκφραση και ιδιοσυγκρασία τους.

Ο χώρος φιλοξενίας είναι ο χώρος κατοικίας σε ένα μέρος εκτός του μόνιμου τόπου κατοικίας. Ο επισκέπτης των χώρων φιλοξενίας θα πρέπει να έχει τις ανέσεις ενός χώρου κατοικίας, αλλά και να αντανακλά τα χαρακτηριστικά του τόπου όπου βρίσκεται.

Σήμερα οι χώροι φιλοξενίας μπορεί να είναι από κατεξοχήν χώροι κατοικίας μέχρι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες.

Το γραφείο μας έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να προσεγγίζει τον σχεδιασμό χώρων κατοικίας και φιλοξενίας, οι οποίοι εκφράζουν τις επιθυμίες των κατοίκων και οικοδεσποτών τους και συνδυάζουν την  υψηλή αισθητική με ιδιαίτερες ανέσεις.