τι κάνουμε

Σχεδιασμός χώρων σε όλες τις κλίμακες και χρήσεις ανάλογα με τις ανάγκες. Σχεδιασμός νέων κτιρίων, επεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια, σχεδιασμός εσωτερικής διαρρύθμισης, σχεδιασμός ανακαίνισης – αναβάθμισης χώρων.

Το γραφείο μας και οι συνεργάτες του αναλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες τεχνικές μελέτες ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε έργου. Στατική μελέτη, μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, μελέτες ενεργειακής απόδοσης, μελέτες εφαρμογής για την κατασκευή του έργου, σύνταξή προϋπολογισμού έργου, τεύχη δημοπράτησης.

Επίβλεψη έργων για τη διασφάλιση της ορθής υλοποίησης της κατασκευής και της ποιότητας του έργου, σύμφωνα με τις μελέτες.

Η διαχείριση κάθε έργου από την ιδέα μέχρι την υλοποίησή του διασφαλίζει την βέλτιστη από τεχνικοοικονομική άποψη ολοκλήρωσή εντός χρονοδιαγράμματος και στο προβλεπόμενο κόστος.

Παρέχουμε υπηρεσίες συμβουλευτικής, αξιοποίησης, αξιολόγησης, εκτίμησης ακινήτων και επενδυτικών ιδεών σε ακίνητα.

προσέγγιση σχεδιασμού

γενεσιουργέςαιτίεςσχεδιασμού

επιθυμίες

ιδιοκτήτης/πελάτης

χώρος

Εστιάζουμε ιδιαίτερα στην υφιστάμενη κατάσταση, στην οποία καλούμαστε να παρέμβουμε, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε τόπου.

απαιτήσεις

τελικοί χρήστες

προσέγγιση – μεθοδολογικάεργαλεία σχεδιασμού

ανθρωποκεντρικόςσχεδιασμός

Ο σχεδιασμός μας έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο – χρήστη του κάθε χώρου.
Στόχος κάθε έργου είναι να εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις κάθε χρήστη. Μεταφράζουμε τις επιθυμίες κάθε ιδιοκτήτη/χρήστη σε χώρο.

συμμετοχικός σχεδιασμός

Ο χώρος νοηματοδοτείται από τον τρόπο που βιώνεται από τους χρήστες του,
δημιουργείται για αυτούς, για να εξυπηρετεί τις ανάγκες τους και το καλώς-είναι τους.
Οι χρήστες γνωρίζουν καλύτερα τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία του σχεδιασμού.

βελτιστοποίησηαξιοποίηση

Στόχος είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των χωρικών δυνατοτήτων και των ενεργειακών πόρων.

ανάλυσημελέτη

Βασικό μας μεθοδολογικό εργαλείο είναι η σχολαστική ανάλυση των δεδομένων και των στόχων κάθε έργου. Μελετάμε και εμβαθύνουμε στις ιδιαιτερότητες κάθε χρήσης και στα χαρακτηριστικά της περιοχής επέμβασης.

εγγυημένα αποτελέσματα

από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση

Παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού
από την ιδέα και το σενάριο αξιοποίησης μέχρι την υλοποίηση της κατασκευής
με εγγυημένα αποτελέσματα.

Ο σχεδιασμός μας έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο – χρήστη του κάθε χώρου.
Στόχος κάθε έργου είναι να εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις κάθε χρήστη. Μεταφράζουμε τις επιθυμίες κάθε χρήστη – πελάτη σε χώρο. Οι χώροι αντανακλούν τις αρχές και τις αξίες του ιδιοκτήτη και εξυπηρετούν την ικανοποίηση και ευημερία των τελικών χρηστών τους.

Το αποτέλεσμα του σχεδιασμού είναι χώροι πολυλειτουργικοί, με ευελιξία, με τις βέλτιστες δυνατές συνθήκες άνεσης, με αισθητική που αντιπροσωπεύει το προφίλ κάθε χρήστη, με βέλτιστη αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου. Δυνατό μας σημείο είναι η διαχείριση και εξοικονόμηση χώρου, σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε χρήσης. Αποδίδουμε στον χώρο επιπλέον διαστάσεις και δυναμικές. Σημείο εκκίνησης αποτελεί πάντα η περιοχή επέμβασης. Αναδεικνύουμε τα θετικά χαρακτηριστικά και μετατρέπουμε τις αδυναμίες σε δυνατά στοιχεία.

Η οικονομία του κόστους κατασκευής είναι βασική μας μέριμνα. Υποστηρίζουμε με τον σχεδιασμό μας ότι το ποιοτικό αποτέλεσμα στον χώρο δεν εξαρτάται από το κόστος κατασκευής.