Λυδία Μανιτσίδου

Αρχιτέκτων μηχανικός με σπουδές στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Α.Π.Θ.
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Ε.Μ.Π., με θέμα «Αρχιτεκτονική σχεδιασμός του χώρου Σχεδιασμός Χώρος Πολιτισμός.

Είναι πιστοποιημένη εκτιμήτρια με ευρωπαϊκή πιστοποίηση από την TegoVa και μέλος του μητρώου πιστοποιημένων εκτιμητών του Υπ. Οικονομικών.

Διαθέτει δεκαπενταετή εμπειρία στον σχεδιασμό, επίβλεψη και κατασκευή κτιρίων. Επίσης διαθέτει δεκαπενταετή εμπειρία στην εκτίμηση και αξιοποίηση ακινήτων.