Η αγορά ακινήτων θα ανακάμψει? Υπάρχει ανάγκη για σύγχρονους γραφειακούς  χώρους?

Η αγορά ακινήτων θα ανακάμψει? Υπάρχει ανάγκη για σύγχρονους γραφειακούς  χώρους?

Η ετήσια ημερίδα του ΕΛΙΕ για της πορεία της κτηματαγοράς και τις προοπτικές της παρουσίασε ενδιαφέρουσες τάσεις και διαπιστώσεις.

Εστιάζουμε στους γραφειακούς χώρους.

Το 70% των υφιστάμενων κτιρίων είναι κατασκευής προ του 1980. Μόνο το 3,2% των κτιρίων είναι ενεργειακά σχεδιασμένα.. Υπάρχει κτιριακό απόθεμα αλλά υπάρχει έλλειψη σε χώρους γραφείων κατηγορίας Α.

Για τους γραφειακούς χώρους κατηγορίας Α παρατηρείται ανοδική τάση των ενοικίων και καθοδική τάση των αποδόσεων, γεγονός που αποδεικνύει ότι υπάρχει ζήτηση. Διαπιστώνεται μεγάλη διαφορά των ενοικίων μεταξύ κατηγορίας Α και κατηγορίας Β γραφειακών χώρων, για παράδειγμα  στο κέντρο της Αθήνας μπορεί να είναι και τριπλάσια. Οι δείκτες κενότητας είναι αντιπροσωπευτικοί. Στο κέντρο της Αθήνας είναι κάτω από 5% για γραφειακούς χώρους κατηγορίας Α και γύρω στο 15% για χώρους κατηγορίας Β.

Τα χαμηλής ποιότητας γραφεία, ακόμη και όταν διατίθενται σε χαμηλά μισθώματα παραμένουν κενά.

Η ζήτηση για γραφεία αναμένεται να αυξηθεί αν αναθερμανθεί η οικονομία.

Η ανάγκη για σύγχρονους χώρους εργασίας είναι αποδεδειγμένη. Η έλλειψη χώρων με σύγχρονες προδιαγραφές επίσης, παρόλο το κτιριακό απόθεμα. Η επενδυτική ευκαιρία διαφαίνεται.

Μέσω του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού μπορεί να επιτευχθεί η αξιοποίηση υφιστάμενων κτιρίων, η μετεξέλιξή τους σε υψηλών προδιαγραφών χώρους εργασίας με οφέλη για τις εταιρείες και τους εργαζόμενούς της και τελικά παραγωγή υπεραξίας σε πολλά επίπεδα.