Πως μπορούν οι εργαζόμενοι γονεις να διευκολυνθουν στην καθημερινότητα τους στον χώρο εργασίας τους?

Το Women On Top in business δημιούργησε μια ιδιαίτερη ημερίδα με τη μορφή workshop και στόχο πρακτικές λύσεις και προτάσεις με θεματική την ισότητα στην πράξη. Στα πλαίσια αυτά το γραφείο μας είχε την ευθύνη για τον συντονισμό της ομάδας που ασχολήθηκε με τον σχεδιασμό και διαχείριση δομών και παροχών για παιδιά στους χώρους εργασίας.

Η ομάδα μας συζήτησε και σκέφτηκε λύσεις και προτάσεις σε διάφορα επίπεδα, ανάλογα με τις ανάγκες και τη δυναμική κάθε εταιρείας με χωρικές ή/και μη παρεμβάσεις. Ως προς τις χωρικές παρεμβάσεις σκεφτήκαμε προτάσεις μικρής κλίμακας, όπως η δημιουργία γραφείων με πρόβλεψη για γονιό και παιδί, η δημιουργία ευέλικτων χωρών μελέτης και απασχόλησης παιδιών για ημέρες σχολικών αργιών, δημιουργία χώρων ανάπαυσης και θηλασμού για έγκυες και γυναίκες που θηλάζουν, μέχρι και παρεμβάσεις μεγαλύτερης κλίμακας όπως η δημιουργία οργανωμένων δομών για καθημερινή φροντίδα και απασχόληση παιδιών στον χώρο εργασίας.

Ήταν αποκαλυπτικό το πόσες λύσεις υπάρχουν και πόσο θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν στην καθημερινότητα μας.

Ευχαριστούμε το Women On Top και τις συμμετέχουσες στο συγκεκριμένο workshop για τη συνεργασία, το μοίρασμα των εμπειριών, τις ιδέες και μια δημιουργική συνεργασία που ανοίγει τον δρόμο για ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση των χωρών εργασίας με έμφαση στους εργαζόμενους. Στρατηγική που, όπως συζητήσαμε, περιλαμβάνει πολλαπλά οφέλη και για τις ίδιες εταιρείες.

Για περισσότερες πληροφορίες θα παρουσιαστεί e-book με αποτελέσματα της ημερίδας από την ομάδα του Women On Top in business. Ως τότε μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις εδώ.