Φυτά και πράσινο στον χώρο εργασίας

Ποιος / ποια χρειάζεται αποδείξεις, έρευνες και αριθμούς για να συνειδητοποιήσει την θετική επιρροή που έχει το η παρουσία και η επαφή με το πράσινο στην καθημερινότητά μας.

Υπάρχει πληθώρα ερευνών που συσχετίζουν  τον σχεδιασμό χώρων εργασίας που εστιάζει και χρησιμοποιεί τη φύση με πολλά θετικά αποτελέσματα όπως η αύξηση της παραγωγικότητας, η ευημερία των εργαζομένων, η μείωση των απουσιών, η αφοσίωση των εργαζομένων στο εργασιακό τους περιβάλλον και η προσέλκυση ταλέντων.

Η προσωπική εμπειρία είναι η καλύτερη απόδειξη.

Πρόσφατα στη βεράντα του γραφείου μας στον 8ο όροφο προσθέσαμε δέντρα λεμονιές και κουμ κουάτ και γιασεμιά. Η θέα και η καθημερινότητά μας άλλαξε ριζικά. Τώρα έχουμε σκιές δέντρων, βλέπουμε τα φύλλα των δέντρων να κουνιούνται, τη ζωή που μαζεύουν γύρω τους, τις μυρωδιές, τα φυτά να μεγαλώνουν, τα φροντίζουμε και μας κάνουν παρέα.

Η παρουσία τους μας ξεκουράζει, μας ανακουφίζει, μας χαλαρώνει και μας εμπνέει.

Είναι μια πολύ απλή χειρονομία, η οποία μπορεί εύκολα να αλλάξει το εργασιακό μας  περιβάλλον και την καθημερινότητά μας.

Στα έργα μας δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην παρουσία του πράσινου,το οποίο είτε προϋπάρχει στο τοπίο, είτε εισάγεται με τον σχεδιασμό μας και αποτελεί βασικό στοιχείο αναφοράς.

Δείτε τα σχετικά μας έργα σχεδιασμού χώρων εργασίας.